JAK UCZYMY

Celem nauki w ESPERANCIE jest swobodne porozumiewanie się w języku obcym, dlatego w naszej pracy stosujemy głównie metodę komunikacyjną, która kładzie nacisk na mówienie.


Podczas zajęć słuchacze uczestniczą w scenkach sytuacyjnych, dialogach i dyskusjach, pracują w parach i grupach. Najmłodsi poznają język obcy w ruchu i zabawie – śpiewają, grają, uczą się rymowanek i wierszyków. Aktywizujemy słuchaczy poprzez utrzymywanie wysokiej dynamiki zajęć, dobierając tematy do zainteresowań grupy, przygotowując dodatkowe materiały i korzystając z nowoczesnych technik multimedialnych. Wszystko to sprawia, że zajęcia są interesujące, a nauka szybka i przyjemna.

 

Holistyczne podejście do edukacji językowej sprawia, że nie pomijamy żadnej sprawności językowej. Nie odrzucamy też dawnych metod nauczania i wykorzystujemy z nich to co najlepsze i sprawdzone.


Inaczej pracujemy z najmłodszymi, a inaczej z młodzieżą czy dorosłymi. Dla każdej grupy wiekowej dobieramy takie techniki, aby osiągnąć jak największą skuteczność, z jak największym zaangażowanie słuchaczy. Dlatego uczymy tylko w małych grupach 4 – 8 osób. Pozwala to indywidualizować proces nauczania i maksymalnie aktywizować każdego słuchacza na zajęciach.


Naszym priorytetem jest skuteczne nauczanie i wszystkie nasze działania ukierunkowane są na sukces słuchacza. Każdemu słuchaczowi pomagamy, wskazujemy drogę, pokazujemy techniki i metody jak szybko i skutecznie nauczyć się języka obcego.