Nasz zespół

Założycielka szkoły, Dorota Krawczyk, jest nauczycielem z pasji i zamiłowania. Jej szkoła to realizacja marzeń i wynik długoletnich doświadczeń w nauczaniu różnych grup wiekowych w szkołach publicznych, na kursach i zajęciach indywidualnych. Otwarta na nowoczesne nauczanie, ciągle doskonaląca się i zdobywające nowe doświadczenia, zaszczepia w swoim Zespole zapał i dobre praktyki.

Lektorzy w Esperancie to nauczyciele z charyzmą i odpowiednim przygotowaniem. Kreatywni, otwarci, przyjaźni i dynamiczni tworzą swobodną, nieszablonową atmosferę zajęć. Uczą z pasją i oddaniem. Lubią i potrafią uczyć. Uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego i stale podnoszą swoje kwalifikacje. W pracy łączą różne metody i techniki nauczania, wybierając dla każdego ucznia najbardziej motywujący i skuteczny sposób nauki. Są wymagający i konsekwentni. Zawsze dostępni online dla swoich uczniów – konsultują, pomagają, sprawdzają.

Stały nadzór metodyczny w naszej szkole to sprawdzona forma dobrej współpracy na linii metodyk – lektor. Żaden kurs nie jest przypadkowy i żaden problem nie pozostaje bez rozwiązania. Wspólnie, w zespole opracowujemy takie rozwiązania i dobieramy takie metody, aby postępy naszych słuchaczy były satysfakcjonujące dla nas, ale przede wszystkim dla nich samych.

I najważniejsze – wszyscy w Esperancie lubimy naszych słuchaczy i lubimy nasza pracę!