Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne dedykowane są dla różnych grup zawodowych. Organizowane są jako kursy zamknięte zamawiane. Wszystkie szczegóły organizacji omawiane są z jednostką zamawiającą. Cena negocjowana jest indywidulanie.


Kontakt