Oferta szkoleniowa

Wszystkie nasze szkolenia organizowane są z myślą o Państwa komforcie i satysfakcji. Prowadzimy szkolenia w dowlonym miejscu i o dowolnej porze, zawsze zgodnie z Państwa życzeniem. Dobieramy metodę i techniki nauczania dopasowane do Państwa indywidualnych preferencji.

 

Program szkolenia opracowujemy na podstawie analizy potrzeb firmy i testu sprawdzającego stopień znajomości języka. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja aktywizacji uczestników i przełamywaniu powszechnej blokady w mówieniu. Częstotliwość i czas trwania zajęć dobieramy zawsze do Państwa możliwości. Cena szkolenia jest każdorazowo negocjowana i zależy między innymi od poziomu zaawansowania, rodzaju kursu i jego objętości, stopnia specjalizacji branżowej oraz wielkości grup kursowych.

 

Nasza oferta obejmuje cztery podstawowe systemy nauczania:

 

RODZAJE SZKOLEŃ

 

SZKOLENIE OGÓLNE

wszystkie poziomy zaawansowania od A1 do C1. Jest to szkolenie mające na celu wszechstronne doskonalenie znajomości języka obcego. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność komunikowania się. Szkolenie rozwija równomiernie cztery podstawowe sprawności językowe - mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie.

 

SZKOLENIE OGÓLNE Z ELEMENTAMI JĘZYKA BRANŻOWEGO

to szkolenie ogólne wzbogacone o fachowy język zawodowy danej branży. Uczący się szybko nabierają sprawności w posługiwaniu się językiem obcym na płaszczyźnie zawodowej.

 

SZKOLENIE OGÓLNE Z ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESU

to szkolenie ogólne poszerzone o elementy języka niezbędnego do prowadzenia negocjacji, prezentacji, korespondencji i komunikacji w sytuacjach kontaktów biznesowych.

 

SZKOLENIE INDYWIDUALNE

to takie, podczas którego lektor koncentruje się na specyficznych potrzebach słuchacza. Służy ono m. in. poszerzeniu słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu, doskonaleniu poprawności gramatycznej, umijętności analizy tekstów oraz własnego tworzenia tekstów z zakresu różnych form użytkowych. Szkolenie to kierowane jest przede wszystkim do osób początkujących oraz osób o ściśle doprecyzowanych potrzebach językowych.

 

KONWERSACJE

przeznaczone dla osób o dobrej i bardzo dobrej znajomości języka obcego, które chcą stale doskonalić umiejętność komunikowania się. Szkolenie to bazuje na materiałach opracowanych specjalnie dla potrzeb Klientów. Materiały te stanowią punkt wyjścia do wszelkiego rodzaju ćwiczeń komunikacyjnych.

 

SZKOLENIA MIESZANE

to połączenie dwóch lub więcej prezentowanych wyżej szkoleń.

Istnieje również możliwość przygotowania szkoleń niestandardowych, które nie zostały ujęte w powyższej ofercie.

 

Zapraszamy do współpracy!
Biuro Obsługi Klienta
al. Piastów 8 lok.4
70-331 Szczecin
tel. 91 484 00 00 lub 608 660 951
biuro@esperanta.pl